HIDROS GHE

Hidros GHE

Odvlaživač sa rekuperatorom, kapaciteta od 30 do 62 l/24č

Odvlaživači sa povratom toplote iz GHE serije su uređaji visoke efikasnosti projektovani da obezbede odvlaživanje i svež vazduh u stambenom području sa veoma visokom energetskom efikasnošću, u kombinaciji sa sistemima za hlađenje.

Jedinice su dizajnirane da obezbede odvlaživanje bilo u uslovima toplotno neutralnog vazduha ili u smislu vazdušnog hlađenja, upravljajući malim protokom vazduha i na taj način izbegavajući neugodne male struje vazduha tipične za tradicionalne sisteme klimatizacije.

Jedinice se sastoje od sistema za hlađenje sa direktnim širenjem u kombinaciji sa toplotnim izmenjivačem sa unakrsnim protokom, visoko efikasnim, projektovanim za rekuperaciju toplote i okruženjem za razmenu vazduha u skladu sa važećim regionalnim i nacionalnim zakonima.

NESTIQ - Hidros GHE
NestIQ
TEHNIČKE INSTRUKCIJE
KATALOG

Drugi proizvodi

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
Daikin
Cinier
Korado
TommaTech
BBC Elettropompe