HIDROS HBA

Hidros HBA

Parapetni odvlaživač, kapaciteta od 49 do 190 l/24č

Serija Hidros HBA odvlaživača su specijalne jedinice visokih performansi za industrijske ili komercijalne svrhe, gde nivo vlage treba kontrolisati ili gde treba sprečiti kondenzovanje vodene pare.

Ove jedinice su posebno namenjene za arhive, peglaonice, knjižare, fabrike sireva, podzemne prostorije, podrume i industrijske lokacije gde je prisutan visok nivo vlažnosti. Ova serija obuhvata 5 modela koji pokrivaju raspon kapaciteta od 49 do 190 l/24č.

Jedinice su dizajnirane za lako održavanje i servisiranje, svaki deo je lako dostupan, i kada je potrebno, lako zamenjiv, čime se smanjuju troškovi servisiranja i održavanja.

Jedinice se isporučuju sa elektromagnetnim ventilima za ubrizgavanje vrućeg gasa koji se koristi za odmrzavanje isparivača u slučaju teških uslova rada.

NESTIQ - Hidros HBA
NestIQ
TEHNIČKE INSTRUKCIJE
KATALOG

Drugi proizvodi

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
TommaTech
Daikin
Korado
Hidros
BBC Elettropompe