HIDROS HMA Z

Hidros HMA Z

Kanalski samostojeći odvlaživač sa kontrolom temperature, kapaciteta od 260 do 940 l/24č

HMA Z odvlaživači su jedinice visokih performansi, posebno dizajnirane za industrijske ili komercijalne svrhe, gde je potrebno istovremeno kontrolisati temperaturu i vlažnost vazduha ili sprečiti kondenzaciju vodene pare.

Ove jedinice su namenjene za arhive, peglaonice, knjižare, fabrike sireva, podzemne prostorije, podrume i industrijske lokacije gde je prisutan visok nivo vlažnosti.

HMA Z serija se sastoji od 6 modela koji pokrivaju raspon kapaciteta od 260 do 940 l/24č. Jedinice su dizajnirane za lako održavanje i servisiranje, svaki deo je lako dostupan, i kada je potrebno,lako zamenjiv, čime se smanjuju troškovi servisiranja i održavanja.

Jedinice se isporučuju sa elektromagnetnim ventilima za ubrizgavanje vrućeg gasa koji se koristi za odmrzavanje isparivača u slučaju teških uslova rada.

Način odvlaživanja: aktivira se unutrašnji kondenzator; jedinica odvlažuje i zagreva na određenu temperaturu. Režim hlađenja: aktivira se daljinski kondenzator; jedinica odvlažuje i hladi na određenu temperaturu.

NESTIQ - Hidros HMA Z
NestIQ
TEHNIČKE INSTRUKCIJE
KATALOG

Drugi proizvodi

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
Licon
SolarWATT
Cinier
Daikin
Hidros