HIDROS HMA

Hidros HMA

Kanalski samostojeći odvlaživač, kapaciteta od 260 do 940 l/24č

Serija Hidros HMA odvlaživača su jedinice visokih performansi posebno dizajnirane za industrijske ili komercijalne svrhe, gde nivo vlage treba kontrolisati ili gde treba sprečiti kondenzovanje vodene pare.

Ove jedinice su posebno namenjene za arhive, peglaonice, knjižare, fabrike sireva, podzemne prostorije, podrume i industrijske lokacije gde je prisutan visok nivo vlažnosti. Ova serija obuhvata 6 modela koji pokrivaju raspon kapaciteta od 260 do 940 l/24č.

Hidros HMA jedinice su dizajnirane za lako održavanje i servisiranje, svaki deo je lako dostupan, i kada je potrebno, lako zamenjiv, čime se smanjuju troškovi servisiranja i održavanja.

Jedinice se isporučuju sa elektromagnetnim ventilima za ubrizgavanje vrućeg gasa koji se koristi za odmrzavanje isparivača u slučaju teških uslova rada.

NESTIQ - Hidros HMA
NestIQ
TEHNIČKE INSTRUKCIJE
KATALOG

Drugi proizvodi

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
Daikin
Korado
SolarWATT
BBC Elettropompe
TommaTech