Solarni paneli

You are here:

Solarni paneli, Vaš izbor za uštedu novca uz očuvanje životne sredine!

Panel solarnih ćelija, solarni električni panel, fotonaponski (PV) modul ili samo solarni panel je sklop fotonaponskih ćelija montiranih u okvir za instalaciju, koji koristi sunčevu svetlost kao energiju za proizvodnju jednosmerne struje.

Vrste solarnih panela koje danas postoje su:

 • Kristalni solarni paneli, koji su napravljeni od kristala silicijuma i koji se dele na dve podgrupe:
  • Monokristalni solarni paneli, su najstariji tip panela i najrazvijeniji. Napravljeni su od čistog silicijuma. Ovi paneli imaju ćelije koje su crne boje zbog načina na koji sunčeva svetlost reaguje sa čistim silicijumom. Iako su same ćelije crne, postoje paneli čije su pozadine drugačijih boja. Same monokristalne ćelije su kvadratnog oblika sa odsečenim uglovima tako da postoje male praznine između uglova ćelija.
  • Polikristalni solarni paneli koriste noviju tehnologiju koja sve više dobijaja na popularnosti. Razvijanjem tehnologije polikristalnih ćelija postiže se veća efikasnost proizvodnje električne energije. Ove ćelije su napravljene od fragmenata silicijumskog kristala, plavičasti su i manje otporni ta toplotno zračenje sunca te su zbog toga više pogodni za krajeve sa hladnijom klimom. Okvir polikristalni solarnih panela je obično srebrne boje a same ćelije su potpuno kvadratnog oblika tako da nema razmaka između ćoškova ćelija.
 • Tankoslojni (thin film) solarni paneli su proizvod koji koristi najnoviju tehnologiju proizvodnje solarnih ćelija koje nisu uvek od silicijuma. Mogu biti od različitih materijala, uključujući kadmijum telurid (CdTe), amorfni silicijum (a-Si) i bakar indijum galijum selenid (CIGS). Ove solarne ćelije se prave postavljanjem glavnog materijala između tankih slojeva provodnog materijala i staklenim slojem na vrhu radi zaštite. A-Si paneli koriste silicijum ali nekristalni i takođe su prekriveni staklom. Ćelije tankoslojnih panela mogu biti i u crnoj kao i u plavoj boji, u zavisnosti od materijala od kojeg su napravljene.

Zašto posedovati fotonaponsku opremu?

Solarne elektrane omogućavaju proizvodnju sopstvene električne energije, što može znatno smanjiti mesečne račune za struju.

Korišćenjem solarne energije štitite se od budućih povećanja cena električne energije, jer veći deo vaše potrošnje dolazi iz obnovljivog izvora.

Solarna energija je čist, obnovljiv izvor energije koji smanjuje emisiju štetnih gasova i uticaj na klimatske promene.

Posedovanjem solarne elektrane postajete manje zavisni od tradicionalne energetske mreže, što može biti od velike koristi u slučaju prekida snabdevanja.

Instalacija solarne elektrane može povećati vrednost vaše nekretnine, čineći je privlačnijom potencijalnim kupcima.

Mnoge zemlje nude finansijske podsticaje, subvencije ili olakšice za instalaciju solarne energije, što može umanjiti početne troškove.

Solarne elektrane imaju dug životni vek i zahtevaju minimalno održavanje, što dodatno smanjuje troškove.

Tehnologija solarnih panela se neprestano poboljšava, čime se povećava efikasnost i smanjuju troškovi, čineći solarnu energiju sve pristupačnijom.

Investiranjem u solarnu energiju doprinosite promociji održivog razvoja i podstičete druge da razmisle o obnovljivim izvorima energije.

SolarWATT

SolarWATT paneli - Solarni paneli koji nadmašuju svaki test

Robusna konstrukcija SolarWATT staklo-staklo solarnih modula čini ih održivim u svakom pogledu – nudeći Vam pouzdano visoke prinose tokom mnogo decenija koje dolaze. Zato dolaze sa 30-godišnjom garancijom.

Čak ni gasoviti ili tečni zagađivači neće oštetiti osetljive solarne ćelije. Staklo je postavljeno sa obe strane i povezano laminacijom, što čini nemogućim prodiranje vlage ili hemikalija.

Naši moduli sa novim TOPCon solarnim ćelijama postižu više nivoe efikasnosti, što znači bolje performanse i veći prinosi čiste električne energije, za vas.

Do 430 Wp maksimalne nominalne snage.

Test opterećenja

Test na grad

Naše solarne ćelije su smeštene unutar kompozita koji se sastoji od dva sloja folije i termički ojačanog stakla. To osigurava da mogu da izdrže mehaničke sile poput grada, teškog snega i većine drugih spoljnih uticaja.

SolarWATT Vision AM4.0 Pure solarni paneli

Mysolar - Premium Solar Panels

Mysolar Shingled Paneli: najnovija i najbolja solarna tehnologija u masovnoj proizvodnji.

 • Veća snaga: do 670W
 • Veća efikasnost: do 21.6%
 • Mnogo niži BoS (Balance of System): štedi do 9.7%
 • Veći dobitak električne energije: do 1.08%
 • Manji rizik od mikropukotina
 • Bolja otpornost na hot-spotove
 • Bolji PID (Potential Induced Degradation) performanse i niži LID (Light Induced Degradation)
 • Niska temperatura postupka proizvodnje
 • Duže garancije sa manje degradacije
 • Elegantan i atraktivan dizajn za instalacije
 • Fleksibilnije i jače mehaničke performanse

„Shingle“ solarne ćelije su solarni članci koji su isečeni na tipično 5/6/7/8 traka koje se mogu preklopiti da bi se formirale električne veze. Trake solarnih ćelija se spajaju korišćenjem električno provodljivog lepka (ECA) koji omogućava provodljivost i fleksibilnost.

"Shingled" solarni paneli

Mamibot Mysolar

Mysolar Shingled solarni paneli

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh