SOLARNI PANELI

Solarni paneli, Vaš izbor za uštedu novca uz očuvanje životne sredine!

Panel solarnih ćelija, solarni električni panel, fotonaponski (PV) modul ili samo solarni panel je sklop fotonaponskih ćelija montiranih u okvir za instalaciju, koji koristi sunčevu svetlost kao energiju za proizvodnju jednosmerne struje.

Vrste solarnih panela koje danas postoje su:

  • Kristalni solarni paneli, koji su napravljeni od kristala silicijuma i koji se dele na dve podgrupe:
    • Monokristalni solarni paneli, su najstariji tip panela i najrazvijeniji. Napravljeni su od čistog silicijuma. Ovi paneli imaju ćelije koje su crne boje zbog načina na koji sunčeva svetlost reaguje sa čistim silicijumom. Iako su same ćelije crne, postoje paneli čije su pozadine drugačijih boja. Same monokristalne ćelije su kvadratnog oblika sa odsečenim uglovima tako da postoje male praznine između uglova ćelija.
    • Polikristalni solarni paneli koriste noviju tehnologiju koja sve više dobijaja na popularnosti. Razvijanjem tehnologije polikristalnih ćelija postiže se veća efikasnost proizvodnje električne energije. Ove ćelije su napravljene od fragmenata silicijumskog kristala, plavičasti su i manje otporni ta toplotno zračenje sunca te su zbog toga više pogodni za krajeve sa hladnijom klimom. Okvir polikristalni solarnih panela je obično srebrne boje a same ćelije su potpuno kvadratnog oblika tako da nema razmaka između ćoškova ćelija.
  • Tankoslojni (thin film) solarni paneli su proizvod koji koristi najnoviju tehnologiju proizvodnje solarnih ćelija koje nisu uvek od silicijuma. Mogu biti od različitih materijala, uključujući kadmijum telurid (CdTe), amorfni silicijum (a-Si) i bakar indijum galijum selenid (CIGS). Ove solarne ćelije se prave postavljanjem glavnog materijala između tankih slojeva provodnog materijala i staklenim slojem na vrhu radi zaštite. A-Si paneli koriste silicijum ali nekristalni i takođe su prekriveni staklom. Ćelije tankoslojnih panela mogu biti i u crnoj kao i u plavoj boji, u zavisnosti od materijala od kojeg su napravljene.

Zašto posedovati fotonaponsku opremu?

Do 80% sopstvene struje

Možete sami proizvesti do 80% električne energije za svoju potrošnju. Uštedite energiju iz mreže.

Desetine procenata uštede

Smanjićete troškove struje za desetine procenata.

Atraktivna investicija

          Uštedećete na budžetu 11-15% na godišnjem nivou.

Subvencija od 50%

          Subvencija za vas od 50% od države za ugradnju solarnih panela.

Povećanje energetske nezavisnosti i bezbednosti

         Povećanje energetske nezavisnosti i bezbednosti. Imaćete struju čak i ako ostanete bez mrežnog napajanja.

Zaštita od poskupljenja električne energije

         Povećaćete svoju zaštitu od rasta cena energije.

Vrednost vaše imovine će se povećati

        Tržišna vrednost vaše imovine će se povećati povećanjem njene energetske efikasnosti i smanjenjem operativnih troškova.

Smanjite proizvodnju CO2.

       Pozitivan uticaj na životnu sredinu. Smanjićete proizvodnju CO2 i svoj ugljenični otisak.

Pozitivan uticaj na okolinu

       Steći ćete priznanje i divljenje svoje okoline, porodice i poznanika. Postaćete pozitivan primer i inspiracija za promene na bolje za druge ljude.

Generalno, bolji život i osećaj

       Dobićete bolji život i osećaj da radite pravu stvar za sebe, za svoju decu i porodicu, za ovu planetu.

U našoj ponudi imamo proizvode nemačkog proizvođača SolarWATT koji kao iskusna kompanija sa preko 28 godina iskustva na tržištu solarnih panela ima sve što vam je potrebno za proizvodnju, upravljanje i skladištenje vaše solarne energije.