SOLARNI SISTEMI

Solarni sistemi, solarni paneli i solarna energija

Količina sunčeve svetlosti koja stigne do površine zemlje za sat i po, dovoljna je da se podmiri celokupna svetska godišnja potrošnja električne energije. Tehnologija solarnih sistema pretvara sunčevu svetlost u električnu energiju bilo preko fotonaponskih (PV) panela ili kroz ogledala koja koncentrišu sunčevo zračenje. Ova energija se može koristiti za proizvodnju električne energije ili se može skladištiti u baterijama.

Potencijal sunčeve energije je ogroman, pošto Zemlja svakodnevno prima oko 200.000 puta ukupnih dnevnih kapaciteta za proizvodnju električne energije u svetu u obliku sunčeve energije. Nažalost, iako je sama solarna energija besplatna, visoki troškovi njenog sakupljanja, pretvaranja i skladištenja i dalje ograničavaju njeno korišćenje na mnogim mestima.

Mrežni solarni sistemi

Ukoliko imate pristup električnoj mreži na objektu, a želite da umanjite Vaše buduće račune za električnu energiju, onda je ova vrsta solarnih sistema prava za Vas.

Ovakvi sistemi ne poseduju baterije, jer sav višak električne energije proizvedene preko solarnih panela odlazi direktno u javnu električnu mrežu. Taj „višak“ možete iskoristiti u periodima kada ne proizvodite dovoljno za sopstvene potrebe. Na taj način smanjujete račun za električnu energiju u periodima kada zbog vremenskih uslova ne možete proizvesti dovoljno sa Vašim solarnim sistemom.

Mrežni solarni sistem

NestIQ paketi mrežnih solarnih sistema

NestIQ Grid - 1260W
Solarwatt Vision 60M style 315W - 4 panela
SMA SB 1.5-1VL-40 inverter
Solarwatt EnergyManager Pro
AC Meter DRS155D
Nosači
Kablovi
CENA NA UPIT
NestIQ Grid - 2.5kW
Solarwatt Vision 60M style 315W - 8 panela
SMA SB 2.5-1VL-40 inverter
Solarwatt EnergyManager Pro
AC Meter DRS155D
Nosači
Kablovi
CENA NA UPIT
NestIQ Grid - 5kW
Solarwatt Vision 60M style 315W - 16 panela
SMA SB 5.0-1AV-41 inverter
Solarwatt EnergyManager Pro
AC Meter DRS155D
Nosači
Kablovi
CENA NA UPIT
NestIQ Grid - 10kW
Solarwatt Vision 60M style 315W - 32 panela
SMA STP 10.0-3AV-40 inverter
Solarwatt EnergyManager Pro
EnergyMeter 3ph
Nosači
Kablovi
CENA NA UPIT
NestIQ Grid - 20kW
Solarwatt Vision 60M style 315W - 64 panela
SMA STP 20000TL-30 inverter
Solarwatt EnergyManager Pro
EnergyMeter 3ph
Nosači
Kablovi
CENA NA UPIT
NestIQ Grid - 50kW
Solarwatt Vision 60M style 315W - 160 panela
2x SMA STP 25000TL-30 inverter
Solarwatt EnergyManager Pro
EnergyMeter 3ph
Nosači
Kablovi
CENA NA UPIT
Ukoliko imate potrebu za solarnim sistemom snage koja se ne nalazi u našoj ponudi gotovih paketa, slobodno nas kontaktirajte.

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
Licon
BBC Elettropompe
Daikin