VENTILACIJA

Ventilacioni spiro i kvadratni kanali, rešetke, ventilatori i ostali distributivni elementi za sisteme ventilacije

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
SolarWATT
Daikin
Licon