DAIKIN EWAQ-G

Daikin EWAQ-G

Višestruki pužni rashladni agregat sa vazdušnim hlađenjem

Pužni kompresorNestIQ

  • Jedno kolo rashladnog fluida (2 pužna kompresora) sa jednim isparivačem
  • Kompaktan dizajn
  • Velika efikasnost
  • Utišan zvuk
  • Tehnologija mikrokanalskog izmenjivača toplote smanjuje potrebnu količinu rashladnog fluida u sistemu, a time i negativne ekološke efekte
  • Moguća delimična i potpuna rekuperacija toplote
  • Pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
  • MicroTech III daljinski upravljač, superiorne upravljačke logike i jednostavnog interfejsa
NESTIQ - Daikin EWAQ-G
NestIQ
TEHNIČKE INSTRUKCIJE
NestIQ
KATALOG

Drugi proizvodi

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
TommaTech
SolarWATT
Cinier
Licon