KORADO KORASMART TUBE 2400 / 2400E

Korado KORASMART TUBE 2400 / 2400E

Lokalni ventilacioni uređaj sa rekuperacijom na principu promenjivog smera protoka vazduha

Kućište jedinice Korado KORASMART TUBE 2400 se ugrađuje u cev koja prolazi kroz zid i povezuje unutrašnjost i spoljašnjost. posle aktiviranja, ventilator unutar jedinice se iz unutrašnjosti okreće ka spoljašnjosti, tako da evakuisani ustajali vazduh puni izmenjivač toplote. Odprilike, nakon jednog minuta, smer rotacije se vraća nazad i dovedeni hladni vazduh uzima akumuliranu toplotu iz izmenjivača. Ovaj proces se ponavlja kontinuirano.

Za neprekidni dovod svežeg vazduha, potrebne su dve jedinice instalirane u prostoriji jedna nasuprot drugoj. Sa samo jednom jedinicom, pravac protoka vazduha se menja u pravilnim intervalima.

KORASMART 2400E ima automatski kontrolisanu klapnu za razliku od 2400 koja se kontroliše ručno.

Prednosti KORASMART TUBE 2400 uređaja su:

  • automatski režim ventilacije
  • rekuperacija toplote do 90%
  • promena pravca vazduha u minutnom ciklusu
  • elegantan dizajn – funkcionalni element se nalazi u ventilacionoj cevi
  • kontrolisana ventilacija ravnih jedinica komunicira jedna sa drugom i po potrebi menja protok vazduha
  • bežična komunikacija između jedinica
  • jednostavna kontrola pomoću aplikacije SI Comfort putem pametnog telefona ili tableta
  • opciono programiranje rada jedinice
  • jednostavna instalacija
NESTIQ - Korado KORASMART TUBE 2400
NestIQ
TEHNIČKE INSTRUKCIJE
KATALOG

Drugi proizvodi

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
Licon
SolarWATT
TommaTech
Hidros
BBC Elettropompe