DAIKIN EWHQ-G-SS

Daikin EWHQ-G-SS

Toplotna pumpa / rashladni agregat, sa vodenim hlađenjem

Pužni kompresorNestIQ

  • Jedno kolo rashladnog fluida (2 pužna kompresora) sa jednim isparivačem
  • Na raspolaganju stoji i verzija sa toplotnom pumpom i reverzibilnošću strane rashladnog fluida – idealno za geotermalne primene
  • Kompaktan dizajn omogućava jednostavnu montažu ili prepravku sa starog na novo
  • Predviđeno je za postavljanje dva uređaja sa jednim kolom jedan na drugi, čime se smanjuje nagazna površina
  • Visokoefikasan i pouzdan pužni kompresor
  • Visoka fleksibilnost za veliki broj primena
  • Omogućava sekvencijalnu kontrolu (do 4 uređaja) bez potrebe za dodatnim uređajima
  • Pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
  • Pumpa (podizanje: nisko 100 kPa i visoko 200 kPa) stoji na raspolaganju za isparivač i kondenzator
  • MicroTech III daljinski upravljač, superiorne upravljačke logike i jednostavnog interfejsa
NESTIQ - Daikin EWWQ-G-SS
NestIQ
TEHNIČKE INSTRUKCIJE
NestIQ
KATALOG

Drugi proizvodi

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
TommaTech
SolarWATT
Cinier
Licon