DAIKIN SEHVX-BW

Daikin SEHVX-BW

Топлотна пумпа / расхладни агрегат, са ваздушним хлађењем – сплит верзија

ИнвертерNestIQ

  • Инвертерски компресор
  • Широк опсег рада
  • За стандардну примену није потребан компензациони резервоар
  • Идеално за хладније климатске услове јер не користи антифриз, што обезбеђује већу ефикасност
  • Хидро модул за инсталацију унутар просторије отклања потребу за употребом антифриза
  • Мање димензије за монтажу у врло ограниченом простору
  • Једноставан транспорт, сваки појединачни уређај улази у лифт
NESTIQ - Daikin SEHVX-BW
NestIQ
ТЕХНИЧКЕ ИНСТРУКЦИЈЕ
NestIQ
КАТАЛОГ

Други производи

Наши партнери и брендови које уграђујемо

Наши партнери су домаће и међународне компаније, чије дугогодишње искуство и знање у области климатизације и вентилације, у комбинацији са нашом енергијом, флексибилношћу и креативношћу, доноси успех
Hidros
Daikin
Licon
Cinier
SolarWATT