Podaci o klijentu
Kontakt podaci

Telefon: *


+381
Podaci o objektu
Informacije o sistemu i površini na koju se postavlja solarni sistem
Električna mreža, skladištenje, dodatni izvori el. energije, godišnja potrošnja

Povezivanje na električnu mrežu:

Potreba za skladištenjem el. energije:Dodatni izvor el. energije:

Pokrivni materijal, konstrukcija, orijentacija krova, period proizvodnje

Pokrivni materijal:
Materijal konstrukcije krova:Orijentacija krova:
Period godine kad je potrebno da sistem radi:

Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
Dimenzije površine za instalaciju fotonaponskih modula
Visina krova (greben / streha)