Konvektori

You are here:

Konvektori: Diskretan i efikasan način regulisanja temperature u različitim vrstama prostora

Konvektori predstavljaju moderno i efikasno rešenje za grejanje prostora koje se sve češće koristi u domaćinstvima, komercijalnim i javnim objektima. Njihova popularnost proizlazi iz sposobnosti da brzo zagreju prostor, energetske efikasnosti i fleksibilnosti u pogledu instalacije i upotrebe.

Šta su konvektori?

Konvektori su uređaji za grejanje koji koriste konvekciju za distribuciju toplog vazduha unutar prostorije. Konvekcija omogućava cirkulaciju vazduha tako što hladniji vazduha ulazi u donji deo konvektora, prolazi kroz grejući element unutar uređaja, zagreva se i zatim se kao topliji vazduh diže i izlazi iz gornjeg dela konvektora, čime se zagreva prostorija.

NestIQ Design Podni konvertori
NestIQ Design Samostojeći konvektori
NestIQ Design Zidni konvektori

Tipovi konvektora

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh