Subvencije i kreditiranje

You are here:

Subvencije i kreditiranje

Razvojna agencija Srbije (RAS), u partnerstvu sa bankama, redovno organizuje konkurse za finansiranje nabavke i instalacije solarnih panela za mala i srednja preduzeća.

Pravo na apliciranje imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom, prerađivačkom industrijom, inženjeringom, građevinarstvom ili tehničkim savetovanjem, pod uslovom da nisu koristili sredstva RAS-a tokom prethodne godine.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa i koji dobiju odobrenje banaka za kredit za solarnu elektranu mogu ostvariti pravo na bespovratna sredstva do 25% od neto vrednosti nabavljene opreme. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se preostalih 70% obezbeđuje putem kredita od poslovnih banaka.

Visina bespovratnih sredstava koje se mogu dodeliti privrednom subjektu zavisi od broja zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2022. godine, prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja:

Za 1 zaposlenog – do 1,0 milion RSD,
Za 2 – 5 zaposlenih – do 2,5 miliona RSD,
Za 6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.

Naša firma poseduje iskustvo u procesu apliciranja i pripremi potrebne dokumentacije, budući da smo direktni uvoznici svih komponenti opreme koja se koristi u solarnim elektranama. Takođe, ostvarujemo direktnu komunikaciju i saradnju sa bankama, olakšavajući tako proces odobravanja kredita za naše klijente.

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh