SOLARNE PUMPE

Solarne stanice BBC Elettropompe proizvođača iz Italije se mogu koristiti za snabdevanje vodom za kućne potrebe, vikendice i slično, kao i u poljoprivredi za navodnjavanje

ECOSOM solarne stanice

ECOSOM solarne stanice su jednostavne za ugradnju i mogu se koristiti gde god postoji dobro solarno zračenje.

Solarni paneli isporučeni sa ECOSOM „E“ i „I“ solarnim stanicama dopunjavaju baterije i na taj način obezbeđuju energiju čak i kada nema sunčane svetlosti.

ECOSOM „L“ solarne stanice mogu raditi isključivo sa solarnim zračenjem jer direktno koriste energiju iz solarnih panela.

ECOSOM solarne stanice se mogu kombinovati sa električnim pumpama tipa SR (za čistu vodu) ili SEMISOM (za otpadnu i kanalizacionu vodu) koje su opremljene 24V DC motorima.

NESTIQ - BBC ELETTROPOMPE ECOSOM solarni sistemi
IDROSOLAR solarne stanice

Solarne stanice IDROSOLAR omogućavaju pumpanje vode iz bunara sa potpunom autonomijom i mogu se lako instalirati svuda gde postoji dobro solarno zračenje.

Koristeći sunčevu svetlost, mogu proizvesti energiju potrebnu za pokretanje električne pumpe. Broj obrtaja pumpe se kontinuirano prilagođava raspoloživom solarnom zračenju, čime se maksimizuje protok ispumpane vode. (MPPT funkcija: praćenje maksimalne tačke snage).

Upotreba

 • Za pumpanje vode iz bunarskih bušotina
 • Navodnjavanje

Protok

 • do 2400 l / min

Dubina pumpanja

 • do 383 m

Snaga

 • od 0,75 kW do 30 kW
NESTIQ - IDROSOLAR solarni sistemi
Električna potopna pumpa SR DC (za čistu vodu)

Upotreba

 • Za ispumpavanje vode iz rezervoara i bunarskih bušotina
 • Za povećanje pritiska u kućnoj vodovodnoj mreži
 • Manja navodnjavanja

Protok

 • od 6 do 80 l / min

Dubina pumpanja

 • od 7 do 38 m

Snaga

 • 0,75 HP
 • 0,55 kW
NESTIQ - Električna potopna pumpa SR DC
Električna potopna pumpa SEMISOM DC (za otpadnu vodu)

Upotreba

 • Za ispumpavanje kišnice i otpadnih voda
 • Za ispumpavanje tankova i podzemnih voda iz objekata
 • Prenos vode iz bazena i fontana
 • Navodnjavanje

Protok

 • od 30 do 300 l / min

Dubina pumpanja

 • od 0,5 do 11 m

Snaga

 • od 0,5 do 0,75 HP
 • od 0,37 do 0,55 kW

Maksimalni prečnik čestica

 • do 13 mm
NESTIQ - Električna potopna pumpa SEMISOM DC
Električna potopna pumpa SEMISOM DC (za kanalizacionu vodu)

Upotreba

 • Za ispumpavanje kišnice, otpadnih voda i pražnjenje septičkih jama
 • Pumpaju tečnosti koje sadrže čvrste materije (vrtložno ili dvokanalno radno kolo) i filamente (dvokanalno radno kolo)

Protok

 • od 100 do 400 l / min

Dubina pumpanja

 • od 1 do 9 m

Snaga

 • 0,75 HP
 • 0,55 kW

Maksimalni prečnik čestica

 • do 40 mm
NESTIQ - Električna potopna pumpa SEMISOM DC
Katalog solarnih sistema BBC Elettropompe

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
Daikin
Korado
BBC Elettropompe