Solarne elektrane

You are here:

Solarne elektrane: Ključ za održivu i ekonomičnu budućnost Vašeg poslovanja

Smanjite troškove Vašeg poslovanja, prelaskom na električnu energiju dobijenu iz Vaše lične solarne elektrane

Mnoge kompanije širom sveta prelaze na električnu energiju dobijenu iz obnovljivih izvora. Sunce, kao jedan od tih izvora, pokazalo se kao najbolje rešenje. Pored toga što smanjuje troškove za električnu energiju, solarni fotonaponski sistemi smanjuju i negativni uticaj na životnu sredinu.

Ključne prednosti koje čine solarne panele privlačnim izborom za poslovni sektor:

    1. Smanjenje energetskih troškova – Jedna od primarnih prednosti upotrebe solarnih panela za firme jeste značajno smanjenje troškova električne energije. Solarni sistemi omogućavaju kompanijama da proizvode sopstvenu energiju, smanjujući zavisnost od lokalnih dobavljača i fluktuacija cena struje. Dugoročno, ova ušteda može osloboditi značajna finansijska sredstva koja se mogu reinvestirati u druge aspekte poslovanja.
    2. Poboljšanje korporativnog imidža – Firme koje investiraju u solarne panele šalju snažnu poruku o svojoj posvećenosti održivosti i zaštiti okoline. Ovo ne samo da poboljšava imidž kompanije u očima potrošača, investitora i partnera, već može doprineti i jačanju brenda kao lidera u korporativnoj odgovornosti. U današnjem ekološki osvešćenom tržištu, takav imidž može biti ključan diferencijator.
    3. Dugoročna finansijska predvidljivost – Cene električne energije dobijene iz fosilnih goriva mogu biti nepredvidive i podložne značajnim fluktuacijama. Solarne instalacije pružaju mogućnost zaključavanja energetskih troškova na dugi rok, omogućavajući firmama bolje planiranje i budžetiranje.
    4. Održivost i društvena odgovornost – Investiranjem u solarne panele, firme doprinose smanjenju emisije štetnih gasova i borbi protiv klimatskih promena. Pokazivanje društvene odgovornosti kroz upotrebu obnovljivih izvora energije može poboljšati odnose sa zajednicom i zaposlenima, koji sve više cene ekološku svest i održivost.

Koje usluge Vam mi pružamo po pitanju izrade solarnog fotonaponskog sistema?

Izrada projekta i tehno-ekonomske analize solarnog fotonaponskog sistema

Pružamo svu potrebnu pomoć klijentima prilikom planiranja i projektovanja solarnih elektrana svih tipova i veličina. U dogovoru s Vama pronaći ćemo najbolje rešenje za Vaše potrebe po pitanju proizvodnje električne energije bez obzira da li želite da je proizvodite za dalju prodaju ili za sopstvenu potrošnju. Uz našu pomoć dobićete solarni sistem za proizvodnju električne energije koji, pored toga što ne zagađuje okolinu, je i najisplativiji za Vaše potrebe.

Nabavka solarnih fotonaponskih panela, invertera i ostale opreme potrebne za izgradnju solarne elektrane

Naši distributivni agenti će u skladu sa Vašim zahtevom a u saradnji sa našim inženjerima obezbediti svu potrebnu opremu za izgradnju solarne elektrane sa najboljim odnosom cena – kvalitet i sa najboljim garancijama i rokovima isporuke.

Instalacija solarnog fotonaponskog postrojenja po sistemu „ključ u ruke“

Vršimo usluge instalacije solarnih fotonaponskih sistema na bilo koju površinu i po svim standardima koji pružaju maksimalnu bezbednost u radu same solarne elektrane. Naši inženjeri i instalateri će na bilo kojem tipu zemljišta ili objektu postaviti solarnu elektranu koja će zadovoljavati Vaše potrebe i zahteve a u skladu sa tim da pored maksimalne efikasnosti, solarni fotonaponski sistem poseduje i estetski prijatan uticaj.

Mrežni solarni sistemi

Ukoliko imate pristup električnoj mreži na objektu, a želite da umanjite Vaše buduće račune za električnu energiju, onda je ova vrsta solarnih sistema prava za Vas.

Ovakvi sistemi ne poseduju baterije, jer sav višak električne energije proizvedene preko solarnih panela odlazi direktno u javnu električnu mrežu. Taj „višak“ možete iskoristiti u periodima kada ne proizvodite dovoljno za sopstvene potrebe. Na taj način smanjujete račun za električnu energiju u periodima kada zbog vremenskih uslova ne možete proizvesti dovoljno sa Vašim solarnim sistemom.

NestIQ Design ongrid dijagram, mrežni solarni sistem

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh