ODVLAŽIVAČI VAZDUHA

Odvlaživači vazduha i bazenske klima komore za industrijske, komercijalne i kućne sisteme odvlaživanja vazduha

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
TommaTech
SolarWATT
Cinier