NESTIQ

Sistemi

 

NESTIQ sistemi

SISTEMI

NESTIQ VRF sistemi

VRF SISTEMI

VRV je tehnologija koja menja količinu rashladnog fluida u sistemu tako što je prilagođava preciznim potrebama objekta. Samo minimalna količina energije je potrebna da bi sistem održavao podešenu temperaturu i obezbedio automatsko isključivanje ukoliko u prostoriji nema nikoga. Ovaj jedinstveni mehanizam postiže veću održivost na dugi rok, pošto krajnji korisnici štede na energetskim troškovima dok se pritom smanjuje oslobađanje ugljendioksida iz sistema.

Sa do 64 unutrašnje jedinice priključene na 1 spoljnu, VRV sistem funkcioniše na sličan način kao i multi-split sistem. Svaka pojedinačna unutrašnja jedinica određuje kapacitet koji je potreban, na osnovu trenutne unutrašnje temperature i temperature koja je zahtevana putem daljinskog upravljača (željena ili podešena temperatura).

Sveobuhvatna potreba svih unutrašnjih jedinica će odrediti na koji način spoljna jedinica prilagođava zapreminu rashladnog fluida i temperaturu. Obezbeđujući samo potrebu za hlađenjem ili samo potrebu za grejanjem, inverterski kompresor nastavlja da štedi veliku količinu energije tokom rada VRV.

Daikin je lansirao VRV sistem za klimatizaciju 1982. godine, i time je prvi u svetu uveo kontrolu promenljivog protoka rashladnog fluida. Takođe poznat i kao VRF, promenljivi protog rashladnog fluida je tehnologija koja vrši cirkulaciju samo minimalne količine rasladnog fluida potrebne tokom samo jednog perioda klimatizacije (grejanja ili hlađenja). Ovaj mehanizam uvodi mogućnost da krajnji korisnici odjedanput pojedinačno kontrolišu više klimatizacionih zona.

VRV je zaštitni znak firme Daikin Industries, Ltd.

VRV i VRF (promenljivi protok rashladnog fluida) su dva različita termina za istu tehnologiju. Pošto je VRV zaštitni znak firme Daikin Industries, Ltd., sve ostale firme koje kopiraju ovu tehnologiju je zovu VRF.

Više...

MULTI SISTEMI

Multi sistemi klimatizacije se sastoje iz jedne spoljne i nekoliko unutrašnjih jedinica.

Multi sistemi sa više unutrašnjih jedinica se vrlo brzo prilagođavaju zahtevima svakog prostora uz manju potrošnju električne energije.

Multi sistem je elegantno rešenje kada je potrebno klimatizovati kuću, stan ili radni prostor, sa obzirom da nekoliko spoljnih jedinica na fasadi ili oko objekta zamenjuje samo jedna spoljna jedinica.

Multi split sisteme je najbolje montirati pri gradnji ili renoviranju prostora jer se tada instalacije mogu postaviti nevidljivo. U tom slučaju vidljiva može biti samo spoljna jedinica multi sistema.

Daikin multi-split je sistem kod kojeg se na jednu spoljašnju jedinicu može povezati i do 5 unutrašnjih uređaja čime se omogućava istovremeno hlađenje ili grejanje više prostorija. Bilo da je u pitanju višespratna kuća, kancelariski prostor ili apartmanski kompleks, Daikin multi-split je pouzdano i, pre svega, energetski efikasno klimatizaciono rešenje.

6 razloga za odabir Daikin multi-split sistema

 • svaka unutrašnja jedinica se može zasebno kontrolisati
 • unutrašnje jedinice mogu biti različitih kapaciteta i modela
 • instalacija unutrašnjih jedinica se može vršiti po fazama (kod objekata u izgradnji)
 • smanjenje operativnih troškova
 • nizak nivo buke i visoke vrednosti energetske efikasnosti
 • spoljna jedinica se jednostavno montira na krov, terasu ili uz spoljašnji zid objekta
 • inverterska tehnologija

Kontrola putem aplikacije

 • Daikin multi-split sistemom možete upravljati sa bilo koje lokacije u bilo kojem trenutku, putem aplikacije.
 • Aplikacija Daikin Online Controller vam omogućava da kontrolišete temperature, režim rada programirani raspored za svaku prostoriju posebno. Svakom unutrašnjom jedinicom se može zasebno upravljati što, ne samo da obezbeđuje optimalan komfor, već i smanjuje troškove jer se hlade / greju samo sobe u kojima je to potrebno.
 • Potpuna kontrola celokupnog sistema klimatizacije samo u nekoliko klikova.
Više...
NESTIQ multi sistemi
NESTIQ - Visoko efikasni vodeni sistemi

VISOKO EFIKASNI VODENI SISTEMI

Toplotna pumpa je uređaj pomoću kojeg se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Za taj prenos toplotne energije troši se mnogo manja energija od prenete čime se obezbeđuje visoko efikasno grejanje i hlađenje. Tako se za utrošeni 1 kW električne energije za izvlačenje toplote iz obnovljivih izvora dobija na izlazu energija grejanja od 3 kW do 5 kW odnosno učinak 3-5.

Napomena: Proračun optimalnog kapaciteta toplotne pumpe vrši se na osnovu detaljnog projekta objekta i zahteva kupca.

Energetska efikasnost toplotnih pumpi se izražava preko koeficijenta učinka COP. To je odnos između energije koja je uložena i energije koju dobijamo na izlazu, za grejanje. Što je ovaj koeficijent veći to je bolja energetska efikasnost sistema.

Toplotne pumpe su pravi izbor kada treba da se uklope ušteda troškova grejanja i ekološka proizvodnja toplote, jer se energija koju koristi toplotna pumpa nalazi neograničeno i besplatno u okolini. Ceo sistem grejanja koristi struju samo za pokretanje i pumpu. Toplotne pumpe se biraju prema snazi. Na zahtev inžinjeri izlaze na teren i pregledaju sistem grejnih instalacija, vrstu izolacije, veličinu objekta i na osnovu toga projektuju predlog za vrstu pumpe.

Tipovi toplotnih pumpi

U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona prenosi postoje više tipova toplotnih pumpi:

 • Zemlja kao izvor energije – pomoću podzemnog kolektora ili podzemne sonde, visoka efikasnost
 • Voda kao izvor energije – veoma visoka efikasnost, treba voditi računa o kvalitetu vode
 • Vazduh kao izvor energije – uvek na raspolaganju, najmanji investicioni troškovi

Prednosti

 • Smanjuje troškove grejanja do 75%;
 • Zauzimaju malo mesta, poput većeg frižidera;
 • Veoma tih rad tako da se mogu postaviti skoro u radnoj sobi;
 • Smanjuju emisiju CO₂ za 30%, najveća zaštita prirodne okoline;
 • U potpunosti su automatizovane i pružaju velik komfor za upravljanje;
 • Niski pogonski troškovi i amortizacija za par godina, ako su zadovoljeni uslovi toplotne izolacije zgrada;
 • Ne podležu zakonskoj regulativi o periodičnim pregledima u smislu tehničke ispravnosti, kao što je to slučaj sa plinskim i naftnim gorionicima;
 • Izbegnuti su troškovi za kamin, dimnjak, priključak plina, brojila za plin i rezervoara za gorivo;
 • Neograničen besplatan energetski potencijal zemlje;
 • Nezavisnost od stalnog rasta cena klasičnih energenata (nafta, plin, ugalj) kojima se ionako dani odbrojavaju kao gorivima koja su ekološki neprihvatljiva, a istovremeno su prljava i opasna.
Više...

TRETMAN VAZDUHA

Odvlaživanje vazduha smanjuje i održava nivo vlage u vazduhu, razlozi odvlaživanja su različiti i zavise od namene prostora. Odvlaživače / sušače vazduha možemo da koristimo za kućne potrebe, bazenske prostore, ledene dvorane, komercijalne objekte, industrijske objekte, proizvodne pogone i skladišta.

Freonski odvlaživači vazduha su najčešći tipovi odvlaživača za ozbiljnije sisteme. Oni rade tako što rashladni isparivač kondenzuje vodu koja se sakuplja u posudi za kondenzat i odatle se odvodi, a potom se vazduh ponovo zagreva prolazkom preko kondenzatora i ponovo se pomoću ventilatora vraća u prostoriju.

Ovaj sistem najefikasnije radi na višim temperaturama vazduha. Najveća efikasnost se postiže iznad 20°C i 45% relativne vlažnosti.

Ovaj tip odvlaživača se razlikuje od standardnih klima uređaja zato što se i isparivač i kondenzator nalaze u istom uređaju. Sa obzirom da su sve komponente u istoj prostoriji, toplotna energija se ne uklanja nego ostaje u prostoriji i zagreva je.

Sistem odvlaživanja vazduha možemo da radimo lokalno za kućne potrebe, kanalskim razvodom za industrijske objekte, bazene, komercijalne objekte i centralne kućne sisteme.

Ovlaživanje vazduha se najčešće rade sa klima komorama preko ventilacionog sistema i koriste se parni ovlaživači sa generatorima pare, kao i cirkulacioni vodeni ovlaživači.

Više...
NESTIQ tretman vazduha
NESTIQ solarni pumpni sistemi

SOLARNI PUMPNI SISTEMI

Solarne stanice ECOSOM i IDROSOLAR omogućavaju pumpanje vode iz bunara sa potpunom autonomijom i lako se mogu instalirati bilo gde, gde postoji dobro sunčano zračenje.

Koristeći solarnu energiju mogu proizvesti potrebnu energiju za pokretanje električne pumpe.

Broj obrtaja pumpe se kontinuirano prilagođava raspoloživom solarnom zračenju čime se maksimizira protok vode pumpe (funkcija: praćenje maksimalne tačke snage).

Kada se nivo solarnog zračenja poveća, time se i protok vode povećava, kada se zračenje smanji i protok se smanjuje ali sistem nastavlja da snabdeva vodom sve dok se solarno zračenje ne spusti ispod minimalne radne tačke.

Sistem je potpuno zaštićen od prevelikog napona struje i nedostatka vode.

Više...

VENTILACIONI SISTEMI

Ventilacija je prinudno uvođenje spoljnog vazduha u prostor i uglavnom se koristi za kontrolu kvaliteta unutrašnjeg vazduha razređivanjem i zamenom unutrašnjih zagađivača; može se koristiti i za toplotnu udobnost ili za odvlaživanje.

Ventilacija je mehaničko ili prirodno uvođenje vazduha u prostor. Mehanička ventilacija koristi ventilatore za provođenje protoka spoljnog vazduha u prostor i otpadnog vazduha iz prostora.

Sve veći broj objekata se projektuje kao centralni sistem ventilacije gde se dodaje klimatizacija, grejanje, ovlaživanje i odvlaživanje kroz ventilacioni sistem.

Da bi ventilacija bila efikasnija u smislu grejanja i hlađenja prostora koriste se rekuperatori koji dodatno štede energiju na mehanički način tako što primaju energiju iz otpadnog vazduha i predaju je svežem vazduhu, čime se energija ponovo vraća u prostor.

Više...
NESTIQ ventilacioni sistemi
NESTIQ VRF sistemi

VRF SISTEMI

VRV je tehnologija koja menja količinu rashladnog fluida u sistemu tako što je prilagođava preciznim potrebama objekta. Samo minimalna količina energije je potrebna da bi sistem održavao podešenu temperaturu i obezbedio automatsko isključivanje ukoliko u prostoriji nema nikoga.

Ovaj jedinstveni mehanizam postiže veću održivost na dugi rok, pošto krajnji korisnici štede na energetskim troškovima dok se pritom smanjuje oslobađanje ugljendioksida iz sistema.

Sa do 64 unutrašnje jedinice priključene na 1 spoljnu, VRV sistem funkcioniše na sličan način kao i multi-split sistem. Svaka pojedinačna unutrašnja jedinica određuje kapacitet koji je potreban, na osnovu trenutne unutrašnje temperature i temperature koja je zahtevana putem daljinskog upravljača (željena ili podešena temperatura).

Sveobuhvatna potreba svih unutrašnjih jedinica će odrediti na koji način spoljna jedinica prilagođava zapreminu rashladnog fluida i temperaturu. Obezbeđujući samo potrebu za hlađenjem ili samo potrebu za grejanjem, inverterski kompresor nastavlja da štedi veliku količinu energije tokom rada VRV.

Daikin je lansirao VRV sistem za klimatizaciju 1982. godine, i time je prvi u svetu uveo kontrolu promenljivog protoka rashladnog fluida. Takođe poznat i kao VRF, promenljivi protog rashladnog fluida je tehnologija koja vrši cirkulaciju samo minimalne količine rasladnog fluida potrebne tokom samo jednog perioda klimatizacije (grejanja ili hlađenja). Ovaj mehanizam uvodi mogućnost da krajnji korisnici odjedanput pojedinačno kontrolišu više klimatizacionih zona.

VRV je zaštitni znak firme Daikin Industries, Ltd.

VRV i VRF (promenljivi protok rashladnog fluida) su dva različita termina za istu tehnologiju. Pošto je VRV zaštitni znak firme Daikin Industries, Ltd., sve ostale firme koje kopiraju ovu tehnologiju je zovu VRF.

Više...

NESTIQ multi sistemi

MULTI SISTEMI

Multi sistemi klimatizacije se sastoje iz jedne spoljne i nekoliko unutrašnjih jedinica.

Multi sistemi sa više unutrašnjih jedinica se vrlo brzo prilagođavaju zahtevima svakog prostora uz manju potrošnju električne energije.

Multi sistem je elegantno rešenje kada je potrebno klimatizovati kuću, stan ili radni prostor, sa obzirom da nekoliko spoljnih jedinica na fasadi ili oko objekta zamenjuje samo jedna spoljna jedinica.

Multi split sisteme je najbolje montirati pri gradnji ili renoviranju prostora jer se tada instalacije mogu postaviti nevidljivo. U tom slučaju vidljiva može biti samo spoljna jedinica multi sistema.

Daikin multi-split je sistem kod kojeg se na jednu spoljašnju jedinicu može povezati i do 5 unutrašnjih uređaja čime se omogućava istovremeno hlađenje ili grejanje više prostorija. Bilo da je u pitanju višespratna kuća, kancelariski prostor ili apartmanski kompleks, Daikin multi-split je pouzdano i, pre svega, energetski efikasno klimatizaciono rešenje.

6 razloga za odabir Daikin multi-split sistema

 • svaka unutrašnja jedinica se može zasebno kontrolisati
 • unutrašnje jedinice mogu biti različitih kapaciteta i modela
 • instalacija unutrašnjih jedinica se može vršiti po fazama (kod objekata u izgradnji)
 • smanjenje operativnih troškova
 • nizak nivo buke i visoke vrednosti energetske efikasnosti
 • spoljna jedinica se jednostavno montira na krov, terasu ili uz spoljašnji zid objekta
 • inverterska tehnologija

Kontrola putem aplikacije

 • Daikin multi-split sistemom možete upravljati sa bilo koje lokacije u bilo kojem trenutku, putem aplikacije.
 • Aplikacija Daikin Online Controller vam omogućava da kontrolišete temperature, režim rada programirani raspored za svaku prostoriju posebno. Svakom unutrašnjom jedinicom se može zasebno upravljati što, ne samo da obezbeđuje optimalan komfor, već i smanjuje troškove jer se hlade / greju samo sobe u kojima je to potrebno.
 • Potpuna kontrola celokupnog sistema klimatizacije samo u nekoliko klikova.
Više...
NESTIQ - Visoko efikasni vodeni sistemi

VISOKO EFIKASNI VODENI SISTEMI

Toplotna pumpa je uređaj pomoću kojeg se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Za taj prenos toplotne energije troši se mnogo manja energija od prenete čime se obezbeđuje visoko efikasno grejanje i hlađenje.

Tako se za utrošeni 1 kW električne energije za izvlačenje toplote iz obnovljivih izvora dobija na izlazu energija grejanja od 3 kW do 5 kW odnosno učinak 3-5.

Napomena: Proračun optimalnog kapaciteta toplotne pumpe vrši se na osnovu detaljnog projekta objekta i zahteva kupca.

Energetska efikasnost toplotnih pumpi se izražava preko koeficijenta učinka COP. To je odnos između energije koja je uložena i energije koju dobijamo na izlazu, za grejanje. Što je ovaj koeficijent veći to je bolja energetska efikasnost sistema.

Toplotne pumpe su pravi izbor kada treba da se uklope ušteda troškova grejanja i ekološka proizvodnja toplote, jer se energija koju koristi toplotna pumpa nalazi neograničeno i besplatno u okolini. Ceo sistem grejanja koristi struju samo za pokretanje i pumpu. Toplotne pumpe se biraju prema snazi. Na zahtev inžinjeri izlaze na teren i pregledaju sistem grejnih instalacija, vrstu izolacije, veličinu objekta i na osnovu toga projektuju predlog za vrstu pumpe.

Tipovi toplotnih pumpi

U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona prenosi postoje više tipova toplotnih pumpi:

 • Zemlja kao izvor energije – pomoću podzemnog kolektora ili podzemne sonde, visoka efikasnost
 • Voda kao izvor energije – veoma visoka efikasnost, treba voditi računa o kvalitetu vode
 • Vazduh kao izvor energije – uvek na raspolaganju, najmanji investicioni troškovi

Prednosti

 • Smanjuje troškove grejanja do 75%;
 • Zauzimaju malo mesta, poput većeg frižidera;
 • Veoma tih rad tako da se mogu postaviti skoro u radnoj sobi;
 • Smanjuju emisiju CO₂ za 30%, najveća zaštita prirodne okoline;
 • U potpunosti su automatizovane i pružaju velik komfor za upravljanje;
 • Niski pogonski troškovi i amortizacija za par godina, ako su zadovoljeni uslovi toplotne izolacije zgrada;
 • Ne podležu zakonskoj regulativi o periodičnim pregledima u smislu tehničke ispravnosti, kao što je to slučaj sa plinskim i naftnim gorionicima;
 • Izbegnuti su troškovi za kamin, dimnjak, priključak plina, brojila za plin i rezervoara za gorivo;
 • Neograničen besplatan energetski potencijal zemlje;
 • Nezavisnost od stalnog rasta cena klasičnih energenata (nafta, plin, ugalj) kojima se ionako dani odbrojavaju kao gorivima koja su ekološki neprihvatljiva, a istovremeno su prljava i opasna.
Više...
NESTIQ tretman vazduha

TRETMAN VAZDUHA

Odvlaživanje vazduha smanjuje i održava nivo vlage u vazduhu, razlozi odvlaživanja su različiti i zavise od namene prostora. Odvlaživače / sušače vazduha možemo da koristimo za kućne potrebe, bazenske prostore, ledene dvorane, komercijalne objekte, industrijske objekte, proizvodne pogone i skladišta.

Freonski odvlaživači vazduha su najčešći tipovi odvlaživača za ozbiljnije sisteme. Oni rade tako što rashladni isparivač kondenzuje vodu koja se sakuplja u posudi za kondenzat i odatle se odvodi, a potom se vazduh ponovo zagreva prolazkom preko kondenzatora i ponovo se pomoću ventilatora vraća u prostoriju.

Ovaj sistem najefikasnije radi na višim temperaturama vazduha. Najveća efikasnost se postiže iznad 20°C i 45% relativne vlažnosti.

Ovaj tip odvlaživača se razlikuje od standardnih klima uređaja zato što se i isparivač i kondenzator nalaze u istom uređaju. Sa obzirom da su sve komponente u istoj prostoriji, toplotna energija se ne uklanja nego ostaje u prostoriji i zagreva je.

Sistem odvlaživanja vazduha možemo da radimo lokalno za kućne potrebe, kanalskim razvodom za industrijske objekte, bazene, komercijalne objekte i centralne kućne sisteme.

Ovlaživanje vazduha se najčešće rade sa klima komorama preko ventilacionog sistema i koriste se parni ovlaživači sa generatorima pare, kao i cirkulacioni vodeni ovlaživači.

Više...
NESTIQ solarni pumpni sistemi

SOLARNI PUMPNI SISTEMI

Solarne stanice ECOSOM i IDROSOLAR omogućavaju pumpanje vode iz bunara sa potpunom autonomijom i lako se mogu instalirati bilo gde, gde postoji dobro sunčano zračenje.

Koristeći solarnu energiju mogu proizvesti potrebnu energiju za pokretanje električne pumpe.

Broj obrtaja pumpe se kontinuirano prilagođava raspoloživom solarnom zračenju čime se maksimizira protok vode pumpe (funkcija: praćenje maksimalne tačke snage).

Kada se nivo solarnog zračenja poveća, time se i protok vode povećava, kada se zračenje smanji i protok se smanjuje ali sistem nastavlja da snabdeva vodom sve dok se solarno zračenje ne spusti ispod minimalne radne tačke.

Sistem je potpuno zaštićen od prevelikog napona struje i nedostatka vode.

Više...
NESTIQ ventilacioni sistemi

VENTILACIONI SISTEMI

Ventilacija je prinudno uvođenje spoljnog vazduha u prostor i uglavnom se koristi za kontrolu kvaliteta unutrašnjeg vazduha razređivanjem i zamenom unutrašnjih zagađivača; može se koristiti i za toplotnu udobnost ili za odvlaživanje.

Ventilacija je mehaničko ili prirodno uvođenje vazduha u prostor. Mehanička ventilacija koristi ventilatore za provođenje protoka spoljnog vazduha u prostor i otpadnog vazduha iz prostora.

Sve veći broj objekata se projektuje kao centralni sistem ventilacije gde se dodaje klimatizacija, grejanje, ovlaživanje i odvlaživanje kroz ventilacioni sistem.

Da bi ventilacija bila efikasnija u smislu grejanja i hlađenja prostora koriste se rekuperatori koji dodatno štede energiju na mehanički način tako što primaju energiju iz otpadnog vazduha i predaju je svežem vazduhu, čime se energija ponovo vraća u prostor.

Više...

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
Daikin
Licon
Korado