Podni konvektori

You are here:

Podni konvektori

Podni konvektori su uređaji namenjeni za ugradnju u podove, posebno na mestima koja ne dozvoljavaju ugradnju viših radijatora, npr. ispred francuskih prozora, ulaza u zimske bašte, ulaza u dvorane, izlaza i sl., u javnim zgradama (prodavnicama, upravnim zgradama itd.), kao i u stambene prostorije. Tako ugrađen, sa rešetkom u ravni poda, kroz koju se usisava vazduh iz prostorije a zatim tretiran vazduh uduvava nazad u prostoriju, čini i sa estetskog ali i sa funkcionalnog stanovišta idealno rešenje za prostorije gde je potrebno izbeći opterećenje prostora sa radijatorima ili nekim drugim grejnim uređajima koji zauzimaju prostor.

Podne rešetke različitih boja i dizajna čine podne konvektore pogodnim za svaki enterijer.

NestIQ Design Koraflex rešetke

Podni konvektori sa prirodnom konvekcijom

Podni konvektori sa prirodnom konvekcijom rade na principu čistog prelaza toplote sa grejnog elementa na vazduh.

Hladni vazduh koji je teži, pada na dno kućišta konvektora, dogrevanjem preko izmenjivača toplote postaje lakši, podiže se i tako obezbeđuje prostor za dogrevanje nove količine hladnog vazduha.

NestIQ Design Licon podni konvektori
NestIQ Design Licon podni konvektori

Podni konvektori sa prinudnom konvekcijom

U podnim konvektorima sa prinudnom konvekcijom se ugrađenim ventilatorima potpomaže i ubrzava proces prelaza toplote. Zahvaljujući tome, toplotni efekat je višestruko veći u odnosu na konvektore sa prirodnom konvekcijom.

NestIQ Design Licon podni konvektori
NestIQ Design Licon podni konvektori

Katalog Licon KORAFLEX podnih konvektora

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh