PODNI KONVEKTORI

Podni konvektori

Podni konvektori su uređaji namenjeni za ugradnju u podove, posebno na mestima koja ne dozvoljavaju ugradnju viših radijatora, npr. ispred francuskih prozora, ulaza u zimske bašte, ulaza u dvorane, izlaza i sl., u javnim zgradama (prodavnicama, upravnim zgradama itd.), kao i u stambene prostorije. Tako ugrađen, sa rešetkom u ravni poda, kroz koju se usisava vazduh iz prostorije a zatim tretiran vazduh uduvava nazad u prostoriju, čini i sa estetskog ali i sa funkcionalnog stanovišta idealno rešenje za prostorije gde je potrebno izbeći opterećenje prostora sa radijatorima ili nekim drugim grejnim uređajima koji zauzimaju prostor.

Podne rešetke različitih boja i dizajna čine podne konvektore pogodnim za svaki enterijer.

Podni konvektori se dele na:

  • podne konvektore sa prirodnom konvekcijom
  • podne konvektore sa prinudnom konvekcijom
Podni konvektori sa prirodnom konvekcijom

Podni konvektori sa prirodnom konvekcijom rade na principu čistog prelaza toplote sa grejnog elementa na vazduh.

Hladni vazduh koji je teži, pada na dno kućišta konvektora, dogrevanjem preko izmenjivača toplote postaje lakši, podiže se i tako obezbeđuje prostor za dogrevanje nove količine hladnog vazduha.

NESTIQ podni konvektor
NESTIQ podni konvektor
Katalog podnih konvektora sa prirodnom konvekcijom
Podni konvektori sa prinudnom konvekcijom

U podnim konvektorima sa prinudnom konvekcijom se ugrađenim ventilatorima potpomaže i ubrzava proces prelaza toplote. Zahvaljujući tome, toplotni efekat je višestruko veći u odnosu na konvektore sa prirodnom konvekcijom.

NESTIQ podni konvektor sa prinudnom konvekcijom
NESTIQ podni konvektor sa prinudnom konvekcijom
Katalog podnih konvektora sa prinudnom konvekcijom

Naši partneri i brendovi koje ugrađujemo

Naši partneri su domaće i međunarodne kompanije, čije dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti klimatizacije i ventilacije, u kombinaciji sa našom energijom, fleksibilnošću i kreativnošću, donosi uspeh
Cinier
SolarWATT
Daikin